Persbericht 19 januari 2016 ” DitisRoden.nl”

Bron: “www.ditisroden.nl

RODEN – Ik richt me in mijn praktijk voornamelijk op basisschoolleerlingen die worstelen met spelling, taal, begrijpend lezen, rekenen, automatiseren . Bij deze kinderen is vaak dyslexie gediagnosticeerd en deze kinderen hebben vaak een andere leerstijl. Door juist gebruik te maken van deze leerstijl – hun visuele kracht – kunnen zij de leerstof op een andere manier opnemen en opslaan in hun lange termijn geheugen waardoor je direct resultaat ziet. Het zelfvertrouwen gaat omhoog en kinderen ervaren: “ik kan het wel”. Ik zet een kind weer in zijn/haar kracht.

Kids Skills.
Inmiddels ben ik ook gecertificeerd coach om met de methode Kids Skills van Ben Furman- uit Finland – te mogen werken. Dit is een prachtige oplossingsgerichte methode. Problemen die kinderen ervaren worden gereduceerd tot vaardigheden die nog geleerd mogen of moeten worden. In principe is een oplossingsgerichte benadering voor alles en iedereen toepasbaar. Dit kunnen grote, echter ook kleine problemen (vaardigheden) zijn. Uitéénlopend van bijvoorbeeld broekplassen, slaapproblemen, ruzie maken , uitstelgedrag, geen grenzen accepteren, enzovoort. Eén van de meest belangrijke voorwaarden is dat de cliënt een doel moet hebben of moet willen formuleren en de motivatie om te komen tot gedragsverandering. Hierdoor kunnen oplossingen voor problemen worden gevonden vanuit de eigen intrinsieke motivatie.
Het is een methode die gebaseerd is op een psychologie waarin niemand de schuld krijgt van de problemen rondom het kind en waarin iedereen wordt gezien als potentiële hulpbron bij het aanleren van de vaardigheden. Het kind neemt zelf actief deel aan het bedenken van het actieplan en de oplossingen voor het aanleren van de vaardigheden. Het is van belang dat er overeenstemming is met het kind. Dit houdt in dat het kind achter het inzetten vanKids’ Skills staat en zelf kan meedenken welke vaardigheid het wil leren. In samenwerking met het kind kan er namelijk veel bereikt worden.
Voor meer info klik op de banner op onze website of ga naar Bij Lian

Lian3
Foto Roel Lubbers