Nieuw Tarief per 1 augustus 2017 a.s.

Geplaatst

Met ingang van 1 augustus 2017 a.s. zal het tarief voor een consult gewijzigd worden.

Het nieuwe tarief zal € 70,= per uur worden.

De meeste Kernvisiecoaches door het hele land hanteren een hoger uurtarief; tijdens de Intervisie consulten en/of Inspiratiedagen blijkt dat ik met mijn tarief aan de lage kant zit. Vooralsnog hanteer ik per 1 augustus 2017 € 70,= per consult.