Ontwikkelings- en onderwijspsychologie.

Geplaatst

Tentamen gehaald.

 

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het vak Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie.

Dit vak was een onderdeel uit het schakeljaar richting master Onderwijskunde aan de SPO te Groningen.

Educational Psychology is een zelfstandige discipline die zich richt op lesgeven èn leerprocessen èn verbetering van de onderwijskundige praktijk. Ze bevat elementen van psychologie, onderwijskunde en pedagogiek.

Met veel plezier en bijzonder veel interesse heb ik de colleges gevolgd en deelgenomen aan het tentamen van 13 juni j.l. Ik ben erg blij en trots om te kunnen zeggen dat ik het gehaald heb.