VVE programma KIKI

In mijn praktijk voor gastouderopvang ben ik naast veel buitenspelen, knutselen, liedjes zingen ook erg veel met taal bezig. Ik lees erg veel voor, ik doe veel rijmpjes en aftelspelletjes met de kinderen. Het rijm- en klankschema vinden de kinderen prachtig! De bijbehorende handgebaren of bewegingen met de vingertjes vinden ze erg leuk . Vaak beginnen ze aan tafel zelf de bewegingen met de handjes/vingertjes te doen. 

Het VVE programma Kiki sluit hier erg goed bij aan. Aan de hand van een thema worden nieuwe woorden aangeleerd, worden taalspelletjes , knutselopdrachten en liedjes aangeboden. 

Het programma biedt kansen op het gebied van de:

-sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve en muzikale ontwikkeling.

VVE staat voor: Voor -en Vroegschoolse Educatie.