Kids Skills

Inmiddels ben ik ook gecertificeerd coach om met de methode Kids Skills van Ben Furman- uit Finland – te mogen werken. Dit is een prachtige oplossingsgerichte methode.

Problemen die kinderen ervaren worden gereduceerd tot vaardigheden die nog geleerd mogen of moeten worden. In principe is een oplossingsgerichte benadering voor alles en iedereen toepasbaar. Dit kunnen grote, echter ook kleine problemen (vaardigheden) zijn. Uitéénlopend van bijvoorbeeld broekplassen, slaapproblemen, ruzie maken , uitstelgedrag, geen grenzen accepteren, enzovoort. Eén van de meest belangrijke voorwaarden is dat de cliënt een doel moet hebben of moet willen formuleren en de motivatie om te komen tot gedragsverandering. Hierdoor kunnen oplossingen voor problemen worden gevonden vanuit de eigen intrinsieke motivatie.

Het is een methode die gebaseerd is op een psychologie waarin niemand de schuld krijgt van de problemen rondom het kind en waarin iedereen wordt gezien als potentiële hulpbron bij het aanleren van de vaardigheden. Het kind neemt zelf actief deel aan het bedenken van het actieplan en de oplossingen voor het aanleren van de vaardigheden. Het is van belang dat er overeenstemming is met het kind. Dit houdt in dat het kind achter het inzetten van Kids’ Skills staat en zelf kan meedenken welke vaardigheid het wil leren. In samenwerking met het kind kan er namelijk veel bereikt worden.

Wilt u hier meer informatie over hebben neem gerust (vrijblijvend) contact met mij op!

 

Liantest7