Vergoedingen

Vergoedingen

Per januari 2015 valt de financiering van dyslexiebehandelingen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Door de zorgverzekeringen wordt niets meer vergoed op dit gebied.

Het aantal consulten Kernvisie methode, die nodig zijn voor goede hulp, bedraagt tussen de zes en de tien. Hiertussen liggen altijd drie weken, waardoor een redelijke betalingsspreiding ontstaat.

Vergoeding bij sociaal-emotionele problemen

Woon je in één van de volgende regio’s en heeft je kind van last van belemmerende overtuigingen, faalangst, een negatief zelfbeeld en/of concentratieproblemen ten gevolge van leerproblemen? Dan kan je hulp aanvragen via het CJG of het sociale team jeugdzorg in je gemeente. Ook dan kan coaching volgens de Kernvisie methode vergoed worden.

Overige vergoedingen

U kunt consulten als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte opvoeren en in sommige situaties kan de vergoeding via de ‘rugzakregeling’ gerealiseerd worden.