Hercertificering Kernvisiecoach

Geplaatst

Afgelopen vrijdag 6 oktober vond de Inspiratiedag van de Kernvisiecoaches weer plaats in de Cultuurfabriek in Veenendaal. Hierbij kwam dit jaar de “Executieve Functies” als thema aan de orde. Weer erg leerzaam; we inspireren en versterken elkaar. Mijn certificaat is wederom voor een jaar weer verlengd.

Ontwikkelings- en onderwijspsychologie.

Geplaatst

Tentamen gehaald.   De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het vak Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Dit vak was een onderdeel uit het schakeljaar richting master Onderwijskunde aan de SPO te Groningen. Educational Psychology is een zelfstandige discipline die zich richt op lesgeven èn leerprocessen èn verbetering van de onderwijskundige praktijk. Ze bevat elementen van […]

Vergoedingen

Geplaatst

Vergoeding bij sociaal-emotionele problemen Woon je in één van de volgende regio’s en heeft je kind van last van belemmerende overtuigingen, faalangst, een negatief zelfbeeld en/of concentratieproblemen ten gevolge van leerproblemen? Dan kan je hulp aanvragen via het CJG of het sociale team jeugdzorg in je gemeente. Ook dan kan coaching volgens de Kernvisie methode vergoed worden. […]

Nieuw Tarief per 1 augustus 2017 a.s.

Geplaatst

Met ingang van 1 augustus 2017 a.s. zal het tarief voor een consult gewijzigd worden. Het nieuwe tarief zal € 70,= per uur worden. De meeste Kernvisiecoaches door het hele land hanteren een hoger uurtarief; tijdens de Intervisie consulten en/of Inspiratiedagen blijkt dat ik met mijn tarief aan de lage kant zit. Vooralsnog hanteer ik […]

Partnership met Unicef

Geplaatst

Unicef heeft een opdracht: er voor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Dit vindt Unicef de mooiste opdracht die ze kan krijgen. Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen geven waar ze recht op hebben. UNICEF helpt kinderen overal bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Miljoenen kinderen […]

Lezing Dyslexie en aanverwante leerproblemen.

Geplaatst

Op woensdag 30 november 2016 organiseren wij (Kernvisiegroep Noord) een informatie avond over dyslexie en aanverwante leerproblemen. De spreker van de avond is Wim Bouwman (Kernvisiemethode). Kosten: €5,= incl. koffie/thee. Locatie: Corpushuis van Swietenlaan 1, 9728 NX Corpus den Hoorn. Tijd: 19.30 – 21.15  uur. Hij legt uit wat in zijn boek “Krachtig Anders Leren”beschreven […]

Special Need Opvang

Geplaatst

Special Need Opvang. Regelmatig kom ik in contact met ouders bij wie de behoefte aan tijdelijke, speciale  zorg, aandacht of opvang bestaat. Hierbij valt te denken aan; -ouders met een huilbaby -ouders met een gehandicapt kind -ouders met een ziek kind Deze omstandigheden kunnen een behoorlijke impact hebben op het hele gezin, eventueel ook op […]

Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren.

Geplaatst

Al een aantal keren heb ik met de methode Kids Skills van Ben Furman mogen werken in mijn praktijk met kinderen van verschillende leeftijden. Kids’ Skills is een oplossingsgerichte methode waarmee men kinderen van 4 t/m 12 jaar kan helpen om hun eigen problemen te overwinnen. Dit kan door deze problemen om te zetten in […]

Lezing Kernvisiemethode Bij Lian

Geplaatst

Lezing kernvisiemethode – woensdagmorgen 9 maart a.s.  9.30 – 11.30  uur.   Locatie :   Praktijk “Bij Lian” Adres:       Kanaalstraat 60d/ 9301 LT Roden Datum:     woensdag 9 maart Tijd:          9.30 – 11.30  uur Entree:    € 7,50 Aanmelden:  Lian@bijlian.nl

Lezing Kernvisiemethode – 9 maart 2016.

Geplaatst

RODEN – Lian de Jonge geeft woensdag 9 maart een lezing in haar praktijk voor kindercoaching ‘Bij Lian’. “Ik richt me in mijn praktijk voornamelijk op basisschoolleerlingen die worstelen met spelling, taal, begrijpend lezen, rekenen, automatiseren. Bij deze kinderen is vaak dyslexie gediagnosticeerd en deze kinderen hebben vaak een andere leerstijl. Door juist gebruik te […]