Persbericht 19 januari 2016 ” DitisRoden.nl”

Geplaatst

Bron: “www.ditisroden.nl” RODEN – Ik richt me in mijn praktijk voornamelijk op basisschoolleerlingen die worstelen met spelling, taal, begrijpend lezen, rekenen, automatiseren . Bij deze kinderen is vaak dyslexie gediagnosticeerd en deze kinderen hebben vaak een andere leerstijl. Door juist gebruik te maken van deze leerstijl – hun visuele kracht – kunnen zij de leerstof […]

Gecertificeerd ” Kids Skills”

Geplaatst

Inmiddels ben ik ook gecertificeerd coach om met de methode Kids Skills van Ben Furman- uit Finland – te mogen werken. Dit is een prachtige oplossingsgerichte methode. Problemen die kinderen ervaren worden gereduceerd tot vaardigheden die nog geleerd mogen of moeten worden. In principe is een oplossingsgerichte benadering voor alles en iedereen toepasbaar. Dit kunnen […]

Lezing 29 oktober 2015 over dyslexie: een handicap of een andere leerstijl?

Geplaatst

Lezing over dyslexie: een handicap of een andere leerstijl? Door Wim Bouman. Locatie; Ontmoetingscentrum de Tiehof, Bakkerweg 4 Onnen. Datum;  donderdag 29 oktober 2015 Entree; €5,= Wim Bouman, een man met een controversiële kijk op wetenschap, deed bij ruim 300 kinderen onderzoek naar leerproblemen. Zijn uitgangspunt is dat mensen met dyslexie een andere leerstijl hebben. […]

Lezing kernvisie methode 29 september 2015

Geplaatst

Op maandag 29 september zal er een lezing over de Kernvisie methode gehouuden worden. Wim Bouman, auteur van het boek “Krachtig anders leren” zal spreken over de methode die gebruikt wordt bij kinderen met dyslexie en andere leerproblemen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de Kernvisiemethode! Na afloop zal Wim Bouman op individuele […]

Lezing Kernvisiemethode 14 mei 2015

Geplaatst

Op woensdagavond 14 mei a.s. zal er een lezing gegeven worden over dyslexie en in samenhang hiermee ook over de Kernvisiemethode. De lezing vindt plaats in kinderboekenwinkel Rapunsel, Brink 27, 9401 HT Assen. De lezing wordt gegeven door Kernvisiecoach Wim Bouman, schrijver van het boek “Krachtig anders Leren”. De deur is om 19.15 uur open. De […]

Gecertificeerd trainer Rots en Water

Geplaatst

Op 9, 10 en 11 september j.l. heb ik de driedaagse training Rots en Water gevolgd en heb het certificaat in ontvangst mogen nemen. Het “Rots en Water”programma stelt zich ten doel jongens en meisjes bij te staan in het ontdekken van hun eigen kwaliteit en richting; het leren beheersen, vergroten en richten van de […]